Ngữ nghĩa đo lường

CÁC TỪ CHUYÊN MÔN VỀ CÂN ĐIỆN TỬTừ chuyên ngành về Cân Do Cân Điện Tử Thịnh Phát Cấp Nhật

Tiếng Việt  Tiếng Anh Tiếng Hoa Tiếng Nhật
Cân Scale 电子称  
Cân nặng Weighing 电子称  
Cân Phân Tích ANALYTICAL BALANCE 系列电子天平 分析天びん
Cân kỹ thuật Balance scales     
Cân kỹ thuật cao High Precision balance    
Cân treo móc cẩu Crane scales    
Cân treo nhỏ Hanging scale    
cân bàn  Bench scales    
Sàn cân Floor Scales    
Cân xe nâng Pallet scales     
Cân động vật Animal scales    
 Bộ Chỉ Thị indicator    
 Bộ Chỉ Thị cân Weighing indicator    
Khung bàn cân Bench scale bases    
Cân thủy sản  Water Proof scales    
Cân Đếm mẫu Counting scales    
Cân công nghiệp industrial scales    
Cân phòng thí nghiệm Laboratory Balances       
Cân tính giá Price computing scales    
Cân kỹ thuật số  Digital weighting scales    
 cân sàn  Platform scales    
Cân nhà bếp Kitchen scale    
 Cân tỷ trọng  Density test    
 Cân kiểm tra Check weighing    
hiệu chuẩn  Calibration 校准砝码   
 đơn vị  Unit    
 kích thước đĩa cân Pan Size  秤盘尺寸   秤盘尺寸
đĩa cân tròn Round pan    
đĩa cân vuông Square pan    
mức cân lớn  Max Capacity 最大称量   
Mức cân nhỏ Min Capacity 最小称重      
độ đọc Readability 精度   最小读数 
chứng nhận Approval     
 Thời gian giao  Delivery time    
 nhà cung cấp Supplier     
 tên sản phẩm Product name     
 tự động kiểm tra Auto zero tracking     
 tự động hiệu chuẩn  Auto calibration    
 kích thước đóng gói  Packing Size 包装尺寸   
 Cân thông minh Small scales    
 Cân kỹ thuật thông minh  Small Balance scales     
Cân đĩa Desk scales    
       
màn hình hiển thị LCD với đèn nền sáng  LCD Display with backlight     
Hiển thị bằng hai màn hình LED  Dual sides LED Display   显示屏 LED 
Hiển thị bằng hai màn hình LCD  Dual sides LCD Display   显示屏 LCD 
Giao tiếp RS232 RS-232 interface   输出 
Đĩa cân bằng inox Stainless steel platform    
Đĩa cân bằng nhựa plastic pan    
Kích thước cân Scale Dimensions    
Nguồn cung cấp Power source    
Pin sạc Rechargeable battery  电池    
Sạc Adaptor 充电器   
       
       
       
       
       
Cân điện tử (±0.001g cân trọng lượng)   电子称(±0.001g  称克重  
Cân điện tử cân vải mẫu thí nghiệm(±0.01g)   电子称小样打办布(±0.01g)  
Cân điện tử (±0.001g cân chất trợ thí nghiệm)   电子称(±0.001g  称测试助剂)   
Cân điện tử (±0.001g cân chất trợ)   电子称(±0.001g  称助剂)  
Cân điện tử (±0.2kg cân vải)   电子称(±0.2kg  称布)   
Cân điện tử (±0.1kg Cân vải thử nghiệm)   电子称(±0.1kg 称测试布)  
Cân điện tử PET   PET称量电子称   

   
CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

   Các từ ngữ dưới đây giải thích ngữ nghĩa trong hoạt động đo lường tại Việt Nam do  CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT – TPS Corporation Việt Nam cập nhật tới thời điểm ngày 18 tháng 02 Năm 2017 về đo lường trong Cân Điện Tử Thịnh Phát

1. Đo lường là gì: Đo lường là việc xác định, duy trì giá trị đo của đại lượng cần đo. cân điện tử

2. Hoạt động đo lường là gì: Hoạt động đo lường là việc thiết lập, sử dụng đơn vị đo, chuẩn đo lường; sản xuất, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; thực hiện phép đo; định lượng đối với hàng đóng gói sẵn; quản lý về đo lường; thông tin, đào tạo, tư vấn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ về đo lường.

3. Hệ đơn vị đo quốc tế là gì: Hệ đơn vị đo quốc tế (viết tắt theo thông lệ quốc tế là SI) là hệ thống đơn vị đo có tên gọi, ký hiệu và quy tắc thiết lập các đơn vị ước, bội cùng với quy tắc sử dụng chúng được Đại hội cân đo quốc tế chấp thuận.

4. Chuẩn đo lường là gì: Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn vị đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn để so sánh với phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường cân điện tử  khác. Chất chuẩn là một loại chuẩn đo lường đặc biệt có độ đồng nhất và ổn định nhất định đối với một hoặc một số thuộc tính. Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn cân điện tử , kiểm định cân điện tử  thiết bị, phương tiện đo, đánh giá phương pháp đo hoặc để xác định giá trị về thành phần, tính chất của vật liệu hoặc chất khác.

5. Phương tiện đo là gì: Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.

6. Phép đo là gì: Phép đo là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo cân điện tử.

7.Hàng đóng gói sẵn là gì: Hàng đóng gói sẵn theo định lượng (sau đây gọi là hàng đóng gói sẵn) là hàng hóa được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hóa mà không có sự chứng kiến của bên mua.

8.Kiểm định cân là gì: Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

9. Hiệu chuẩn cân là gì: Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

10. Thử nghiệm là gì: Thử nghiệm là việc xác định một hoặc một số đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, chuẩn đo lường.

11. Yêu cầu kỹ thuật đo lường là tập hợp các quy định về đặc tính kỹ thuật đo lường của chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo hoặc lượng của hàng đóng gói sẵn do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

12. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định là tổ chức đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan, được cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền xem xét, đưa vào danh sách để tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

13. Dấu định lượng là gì: Dấu định lượng là ký hiệu để công bố lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Những hành vi bị cấm trong đo lường chất lượng về cân điện tử

 1. Lợi dụng hoạt động đo lường để gây thiệt hại đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 2. Cố ý làm sai lệch phương tiện đo, kết quả đo cân điện tử.

 3. Cố ý cung cấp sai, giả mạo kết quả kiểm định cân điện tử , hiệu chuẩn cân điện tử , thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

4. Giả mạo, tẩy xóa, sửa chữa nội dung trên dấu định lượng, dấu kiểm định cân điện tử, tem kiểm định cân điện tử, giấy chứng nhận kiểm định cân điện tử
Chuẩn đo lường chính là chuẩn đo lường được dùng để hiệu chuẩn, xác định giá trị đo của các chuẩn đo lường khác.

PHƯƠNG TIỆN ĐO

   Phương tiện đo nhóm 1 
: Phương tiện đo được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác không sử dụng trong mục đích thương mai.

  Phương tiện đo nhóm 2: là phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác , Phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sử chữa.
Các Doanh mục phương tiện đo nhón 2 theo thông tư 23/2013 Bộ Khoa Học Công Nghệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

TT

Tên phương tiện đo

Phê Duyệt Mẫu

Kiểm định ban đầu

Kiểm định định kỳ

Kiểm định sau sữa chữa

Chu kỳ kiểm định

1

Cân phân tích

Được miễn

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

2

Cân kỹ thuật

Được miễn

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

3

Cân bàn

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

4

Cân đĩa

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

5

Cân treo móc cẩu

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

6

Cân ô tô

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

7

Cân băng tải

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

8

Cân kiểm tra trọng tải xe cơ giới

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

9

Quả cân cấp chính xác E2

Được miễn

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

24
Tháng

10

Quả cân cấp chính xác F1

Được miễn

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

11

Quả cân cấp chính xác M1

Được miễn

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

 

Công ty Cổ phần  Cân Điện Tử Thịnh Phát
Website: www.canthinhphat.com.vnwww.canthinhphat.com 
Lần cập nhật: thứ nhất
Thời gian cập nhật: giờ: 09 h00 ngày 16 tháng 04 năm 2019

Sản phẩm bán chạy
Miễn phí
giao hàng
Giá
cạnh tranh
Hàng
chính hãng
Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7